E-book pro rodiče, co se chystají na domácí a sebeřízené učení.

Formát e-booku je PDF.
Počet stran: 60
Autoři: Zuzana Chabová a Denisa Písaříková
Grafická úprava a sazba: Jířa Kelnarová